Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The four walls have different colors."

Dịch:Bốn bức tường có những màu sắc khác nhau.

0
3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhanhThien

Oh, mình dùng " vách tường" mà cũng sai ah?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/vncruises

"bốn bức tường có màu khác nhau"

câu này tiếng Việt không sai

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bomp7

Bạn nói đúng đấy

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngNguyn85341

Đúng đấy

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoangchuong66

thêm đáp án đi. bốn bức tường có màu khác nhau được rồi. không phải '' các màu '' hay '' những màu '' .

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/VNGCMINH3
VNGCMINH3
  • 22
  • 13
  • 7
  • 7

bốn bức tường tất nhiên là có bốn màu rồi

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quocnails
Quocnails
  • 25
  • 22
  • 294

Doc khong nghe duoc

0
Trả lời2 ngày trước