"The four walls have different colors."

Dịch:Bốn bức tường có những màu sắc khác nhau.

September 9, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vncruises

"bốn bức tường có màu khác nhau"

câu này tiếng Việt không sai

November 11, 2014

https://www.duolingo.com/Bomp7

Bạn nói đúng đấy

March 29, 2018

https://www.duolingo.com/TrngNguyn85341

Đúng đấy

May 2, 2018

https://www.duolingo.com/Quocnails
  • 25
  • 25
  • 3
  • 8

Doc khong nghe duoc

August 11, 2018

https://www.duolingo.com/KhanhThien

Oh, mình dùng " vách tường" mà cũng sai ah?

September 9, 2014

https://www.duolingo.com/hoangchuong66

thêm đáp án đi. bốn bức tường có màu khác nhau được rồi. không phải '' các màu '' hay '' những màu '' .

January 3, 2015

https://www.duolingo.com/VNGCMINH3
  • 23
  • 13
  • 7
  • 7

bốn bức tường tất nhiên là có bốn màu rồi

June 24, 2018

https://www.duolingo.com/legiahao1967

Để nâng cao chất lượng chương trình và đa dạng hóa đáp án mình nghĩ các bạn admin nên kịp thời giải đáp thắc mắc cũng như bổ sung, chỉnh sửa ngay đáp án nếu thấy thấy yêu cầu là hợp lý, tks!

August 23, 2018

https://www.duolingo.com/VuNguyenHo2

Không cần từ "những", vì ngầm hiểu là mỗi bức tường là một màu

December 12, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.