1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy có một con gấu."

"Anh ấy có một con gấu."

Dịch:He has a bear.

September 10, 2014

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuongtcef

tại sao không sử dụng have mà lại dùng has.


https://www.duolingo.com/profile/BBBin1

Vì he là số ít


https://www.duolingo.com/profile/JessicaAmi16

Khó quá các bạn ơi, chỉ mình với!


https://www.duolingo.com/profile/Nhung776670

Lớp mấy mà không biết hả trời thôi like đại cho cậu vậy


https://www.duolingo.com/profile/Hoa376182

Đúng đấy , em lớp 3 mà thấy câu này vẫn dễ


https://www.duolingo.com/profile/merimiaki

What vậy mà khó


https://www.duolingo.com/profile/MinhVTh2

từ từ rồi sẽ thấy dễ thôi mà


https://www.duolingo.com/profile/buithithuan

I you we they... đi vs have she he an it đi vs has


https://www.duolingo.com/profile/thuyvynguy24

Vì has dùng cho số ít have dùng cho số nhiều mà he là số ít!!!


https://www.duolingo.com/profile/hvtelphthtt

he là số ít nên dùng has


https://www.duolingo.com/profile/huongly511938

Tôi chỉ sai khi nhầm chữ a


https://www.duolingo.com/profile/snhphmth

tại sao dùng he mà không dùng him


https://www.duolingo.com/profile/vhuylong1

hay bạn ghi has thành há


https://www.duolingo.com/profile/tdung8769

He và his có giống nhau không?


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenan707

"He" là đại từ nhân xưng VD: he is a doctor (anh ấy là một bác sĩ) "His" là tính từ sở hữu (là từ đứng trước 1 danh từ để cho biết danh từ đó của ai) VD: that is his dog (đó là con chó của anh ấy)


https://www.duolingo.com/profile/ZON.Tung

Has got có dc ko?


https://www.duolingo.com/profile/Thai-Bao-Ngoc

he,she,it,singular(số ít ) có chia nhé!


https://www.duolingo.com/profile/quang22286

dễ ghê mọi ng


https://www.duolingo.com/profile/PROACONAL

He mà mik bấm lộn là Ha sai ..cay thiệt sự . Haizzz


https://www.duolingo.com/profile/JIM054672349580

Ủa sao bình luận không được?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.