"His application for this job is perfect."

Dịch:Đơn đăng ký của anh ấy cho công việc này thì hoàn chỉnh.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Philip_Nguyen

"Đơn ứng tuyển của anh ấy cho công việc này thì hoàn hảo."

Nên cập nhật những cách diễn đạt khác nhau cho phù hợp với tiếng việt.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

"Hồ sơ đăng kí của anh ấy ....."thấy cũng hay mà thịnh hành nưa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Chữ y bây giờ được thay thế hầu hết bằng i. Ad chỉnh lại với

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthanhsang93

hoàn hảo cũng được mà =.=''

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cQuangPhm

đơn xin việc của anh ta cho công việc này hoàn hảo -> sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BiTint4

dễ ợt ra lam 1 lần đung tất cat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiTint4

ủng hộ mình cho 1 like nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/RinRomeo

Cho nè ba. Ở đây mà cũng đi xin like nữa

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngNgcPhc

application cũng có nghĩa là "ứng dụng" thì cũng có thể dịch là "ứng dụng của anh ấy cho công việc này thì hoàn hảo" cũng rõ nghĩa chứ đâu có sai nhỉ

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.