Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"His application for this job is perfect."

Dịch:Đơn đăng ký của anh ấy cho công việc này thì hoàn chỉnh.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Philip_Nguyen

"Đơn ứng tuyển của anh ấy cho công việc này thì hoàn hảo."

Nên cập nhật những cách diễn đạt khác nhau cho phù hợp với tiếng việt.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

"Hồ sơ đăng kí của anh ấy ....."thấy cũng hay mà thịnh hành nưa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Chữ y bây giờ được thay thế hầu hết bằng i. Ad chỉnh lại với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhthanhsang93

hoàn hảo cũng được mà =.=''

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cQuangPhm

đơn xin việc của anh ta cho công việc này hoàn hảo -> sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiTint4

dễ ợt ra lam 1 lần đung tất cat

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiTint4

ủng hộ mình cho 1 like nhé

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/RinRomeo

Cho nè ba. Ở đây mà cũng đi xin like nữa

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/BiTint4

ủng hộ mình cho 1 like nhé

9 tháng trước