"His application for this job is perfect."

Dịch:Đơn đăng ký của anh ấy cho công việc này thì hoàn chỉnh.

September 10, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Philip_Nguyen

"Đơn ứng tuyển của anh ấy cho công việc này thì hoàn hảo."

Nên cập nhật những cách diễn đạt khác nhau cho phù hợp với tiếng việt.

September 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

"Hồ sơ đăng kí của anh ấy ....."thấy cũng hay mà thịnh hành nưa

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Chữ y bây giờ được thay thế hầu hết bằng i. Ad chỉnh lại với

September 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huynhthanhsang93

hoàn hảo cũng được mà =.=''

October 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/cQuangPhm

đơn xin việc của anh ta cho công việc này hoàn hảo -> sai

October 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/BiTint4

dễ ợt ra lam 1 lần đung tất cat

December 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TrngNgcPhc

application cũng có nghĩa là "ứng dụng" thì cũng có thể dịch là "ứng dụng của anh ấy cho công việc này thì hoàn hảo" cũng rõ nghĩa chứ đâu có sai nhỉ

September 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BiTint4

ủng hộ mình cho 1 like nhé

December 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/RinRomeo

Cho nè ba. Ở đây mà cũng đi xin like nữa

September 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/GingAi

Hoàn chỉnh

January 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Mit480521

"application" dịch là "ứng dụng"(phần mềm) cũng đc mà?

March 20, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.