"He writes three pages."

Dịch:Anh ấy viết ba trang giấy.

September 10, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Philip_Nguyen

Anh ấy viết ba trang giấy.

September 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/namgoel78

trang giấy với chả tờ giấy...

July 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VanPhuongN

Tờ giấy phải được chứ nhỉ @@

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhecopark

Tờ giấy là paper

May 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngocsondeptrai

thích ngông không

August 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HoangVanAnh

Vậy tờ giấy tiếng anh là gì?

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhecopark

Là paper

May 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khiem.doan

Anh ấy ghi ba trang sai?

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anhtu604

tờ giấy mà không được ak

March 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mnh123

Tờ giấy là 2 trang mà

March 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/julia_crazy.99

:v thình thoảng cx bị như thế

March 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/julia_crazy.99

mà tờ giấy # trang giấy

March 30, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.