Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He writes three pages."

Dịch:Anh ấy viết ba trang giấy.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Philip_Nguyen

Anh ấy viết ba trang giấy.

4 năm trước