"He writes three pages."

Dịch:Anh ấy viết ba trang giấy.

September 10, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Philip_Nguyen

Anh ấy viết ba trang giấy.

September 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/namgoel78

trang giấy với chả tờ giấy...

July 24, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.