"He writes three pages."

Dịch:Anh ấy viết ba trang giấy.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Philip_Nguyen

Anh ấy viết ba trang giấy.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.