"He shows them the model."

Vertaling:Hij toont hun het model.

September 10, 2014

10 opmerkingen


https://www.duolingo.com/profile/henkkoster

hen ipv hun

September 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lenkvist

https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/hun-hen

Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hen in de volgende gevallen:

  • Na een voorzetsel. Bijvoorbeeld: 'Ik geef het boek aan hen'; 'Ik deed het voor hen'; 'Zijn houding jegens hen'; 'Hoe gaat het met hen?'; 'Hij blijft altijd bij hen'; 'De mensen stonden om hen heen'; 'Dankzij hen ben ik op tijd'; 'Wat moet er volgens hen gebeuren?'; 'Ik krijg het van hen.'
  • Als lijdend voorwerp. Bijvoorbeeld: 'Ik bekijk hen'; 'Hij ontslaat hen'; 'Zij mijdt hen.' Een goed controlemiddel: als je de zin lijdend maakt (met worden), verandert hen in het onderwerp zij ('Ik bel hen/hun op' - 'Zij worden opgebeld' - dus 'Ik bel hen op').

Gebruik het persoonlijk voornaamwoord hun als het een meewerkend voorwerp is (ook wel een indirect object genoemd). Je kunt er dan vaak een voorzetsel bij denken (aan, voor, bij, volgens) of een voorzetselgroep (met betrekking tot, ten aanzien van e.d.). Voorbeelden:

<pre>Ik geef hun het boek. (hun = 'aan hen') Hij schonk hun een kopje koffie in. (hun = 'voor hen') Hij rookt hun te veel. (hun = 'volgens hen, wat hen betreft') China is hun te ver. (hun = 'voor hen') De tranen stonden/sprongen hun in de ogen. (hun = 'bij hen') </pre>

Lukt het u niet om met deze vuistregels uw twijfel op te lossen, gebruik dan ze. In niet al te formele teksten is dit vaak prima bruikbaar als alternatief voor hen én hun: 'Ik geef ze (hun) het boek', 'Laat ze (hen) maar praten.'

Let op: hen en hun kunnen alleen gebruikt worden als er naar personen wordt verwezen; als het om voorwerpen, zaken en dergelijke gaat, is doorgaans alleen ze mogelijk. Dus: 'Ik haal de boeken op en geef ze aan jou.''

In dit geval is het een meewerkend voorwerp zonder voorzetsel, vandaar dat "hun" correct is.

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/jojossie

maar wanneer moet je dan hun gebruiken? ik doe dat nooit goed

January 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Lenkvist

Ik heb de informatie over 'hun' ook toegevoegd.

January 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/jojossie

oh sorry dat zag ik niet. en dat is wel jammer want ik heb er vandaag een proefwerk over moeten maken voor Nederlands en dat ging slecht.

January 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Lenkvist

Als je de link geprobeerd had, dan had je dezelfde informatie gevonden. Onze Taal is een goede bron voor taaladvies.

February 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/jojossie

waarom kan ik niet meerdere talen tegelijk doen?

February 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Lenkvist

Vanuit het Nederlands is momenteel alleen Engels beschikbaar. Ik gebruik de Engelse website om andere talen te leren. https://www.duolingo.com/courses

February 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/jojossie

klopt maar als ik dan naar frans voor engelstalige ga dan is die ik eerst had opeens weg

February 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/EBTQlf

Show(s) is toch ook gewoon show(t) hij rekent em fout

August 14, 2019
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.