"I write around a book per year."

Dịch:Tôi viết khoảng chừng một quyển sách một năm.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhueNguyen3

Tại sao dịch là " tôi viết một cuốn sách khoảng chừng một năm " lại không đúng Ad ơi .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

ở đây người ta đã nói là "around a book" nghĩa là khoảng chừng một cuốn sách . trong khi đó "per year" nghĩa là "mỗi năm" đã được xác định rõ rang , không có áng chừng . bạn lại "khỏang chừng một năm" . báo sai là phải

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.