1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "There are fifteen restaurant…

"There are fifteen restaurants in the town."

Dịch:Có mười lăm nhà hàng trong thị trấn.

September 10, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KhanhThien

"Có mười lăm nhà hàng trong thị xã" cũng được mà sao lại chấm mình sai.

September 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/riverthuy90

có mười lăm cái nhà hàng trong thị trấn cũng được mà sao chấm mình sai

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/minhtri157

thực tế "trên thị trấn" vẫn ok ở VN!

May 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguynH568972

Ad ơi bn sửa lại câu này nhé -"Mười năm" cũg là đúg nha bn

June 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tuyencv2kul

Mười năm = 10 năm. Còn mười lăm = 15. Học từ lớp 1 h quên hả.

October 20, 2019, 3:15 PM

https://www.duolingo.com/profile/levanQui

town: thành phố, thị xã mà! sao dịch thị xã bị báo sai

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Mxzly

số 15 ko được chán vcl

September 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lephukhanhhuy

"Có mười lăm cái nhà hàng trong thị trấn"

October 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vienngtr

"cái" bị sai. Chính là không cái mới sai. Gọi là XÁCH MÉ: Có 11 Bụt trong chùa. Phải "ông bụt" chứ.

July 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Trngsn16

Có mười lăm cái nhà hàng trong thị trấn... Sai..pó cái tay

October 6, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.