1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "There are fifteen restaurant…

"There are fifteen restaurants in the town."

Dịch:Có mười lăm nhà hàng trong thị trấn.

September 10, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/minhtri157

thực tế "trên thị trấn" vẫn ok ở VN!


https://www.duolingo.com/profile/riverthuy90

có mười lăm cái nhà hàng trong thị trấn cũng được mà sao chấm mình sai


https://www.duolingo.com/profile/KhanhThien

"Có mười lăm nhà hàng trong thị xã" cũng được mà sao lại chấm mình sai.


https://www.duolingo.com/profile/Mxzly

số 15 ko được chán ❤❤❤

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.