Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There are fifteen restaurants in the town."

Dịch:Có mười lăm nhà hàng trong thị trấn.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhanhThien

"Có mười lăm nhà hàng trong thị xã" cũng được mà sao lại chấm mình sai.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/riverthuy90

có mười lăm cái nhà hàng trong thị trấn cũng được mà sao chấm mình sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/levanQui

town: thành phố, thị xã mà! sao dịch thị xã bị báo sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

số 15 ko được chán vcl

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lephukhanhhuy

"Có mười lăm cái nhà hàng trong thị trấn"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vienngtr

"cái" bị sai. Chính là không cái mới sai. Gọi là XÁCH MÉ: Có 11 Bụt trong chùa. Phải "ông bụt" chứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri157

thực tế "trên thị trấn" vẫn ok ở VN!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynH568972

"lăm" s :))

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynH568972

Ad ơi bn sửa lại câu này nhé -"Mười năm" cũg là đúg nha bn

3 tháng trước