"There is always more security at concerts."

Dịch:Luôn có nhiều an ninh hơn tại những buổi hoà nhạc.

September 10, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

Luôn có nhiều an ninh hơn tại các buổi hoà nhạc.

May 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LMinhTon6

There is always more security at concerts.

October 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrnNam385366

"Luôn có an ninh nhiều hơn tại các buổi hòa nhạc" mà ko được chấp nhận. Những lỗi vớ vẩn kiểu này khiến người học mất tin tưởng.

April 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.