Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người đàn ông đọc."

Dịch:The men read.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoametal

man và men đều là người đàn ông, sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lini_Chan

man là số ít còn men là số nhiều bạn à :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MikeJohnes

Man là số ít bạn

3 năm trước