"The lady wears a red dress."

Dịch:Người phụ nữ mặc một bộ đầm màu đỏ.

September 10, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoangThanhXuan

Đáp án của tôi sai vì thiếu từ MỘT. Do tôi không nghĩ rằng có người phụ nữ nào mặc hai cái váy :D

September 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/genius1611

dịch "lady" thành phụ nữ có vẻ không được sát nghĩa lắm thì phải :D

September 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tranhaphuong2410

đương nhiên rồi, chỉ có woman mới là phụ nữ thôi

September 15, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.