Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The lady wears a red dress."

Dịch:Người phụ nữ mặc một bộ đầm màu đỏ.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangThanhXuan

Đáp án của tôi sai vì thiếu từ MỘT. Do tôi không nghĩ rằng có người phụ nữ nào mặc hai cái váy :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/genius1611

dịch "lady" thành phụ nữ có vẻ không được sát nghĩa lắm thì phải :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranhaphuong2410

đương nhiên rồi, chỉ có woman mới là phụ nữ thôi

4 năm trước