1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He will have taken the medic…

"He will have taken the medicine to the hospital."

Dịch:Anh ấy sẽ mang thuốc đến bệnh viện rồi.

September 11, 2014

32 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hieppv999

anh ấy rồi sẽ mang thuốc tới bệnh viện


https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

"Anh ấy sẽ đem thuốc đến bệnh viện rồi" nghe nó không giống nghĩa tiếng Việt nhỉ.


https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Có dạy tiếng anh miễn phí cũng cần tiếp thu ý kiến đóng góp văn tiếng việt cho chính xác ,,không thể đặt từ (Rồi),rồi cuối câu ''tương lai hoàn thành,, tối nghĩa ,người việt không hiểu sao ngoại quốc hiểu cho nổi ,cả năm rồi,vẫn không thấy thay đổi, không tiếp thu


https://www.duolingo.com/profile/VoiCoi18

"Anh ấy rồi sẽ mang thuốc đến bệnh viện" sao lại không đúng?


https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

Máy nó dịch máy móc


https://www.duolingo.com/profile/ms.minh555

Bản dịch chưa giống tiếng Việt


https://www.duolingo.com/profile/PhuongTran174987

Chỉ có thiếu chữ rồi thôi mà cho sai, duolingo cần phải xem lại


https://www.duolingo.com/profile/peter.le.nt

dịch từ "rồi" ở cuối câu trong tiếng Việt như thế này là sai


https://www.duolingo.com/profile/Victor225953

"Anh ấy rồi sẽ mang thuốc đến bệnh viện " Are you kidding me?!


https://www.duolingo.com/profile/ktiRb3

Trong tiếng Việt phải là : anh ấy rồi sẽ. ...


https://www.duolingo.com/profile/peter.le.nt

dân miền nam, bịnh hay bệnh là như nhau


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen465854

Bịnh là trong giao tiếp nói.còn viết thì phải ghi đúng là bệnh


https://www.duolingo.com/profile/KhoaBang1

Chẳng hạn khi nói: "Vào giờ này của ngày mai thì anh ấy đã đem thuốc đến bệnh viện rồi". Như vậy mọi người sẽ hiểu rõ hơn và không tháy sự vô lý nữa


https://www.duolingo.com/profile/Jenny95883

Anh ấy rồi sẽ mang thuốc đến bệnh viện mới có nghĩa trong tiếng việt


https://www.duolingo.com/profile/longnguyen474748

Sao không dùng brought nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Phc748120

Cái này dùng trong hoàn cảnh VD: then, TLHT thì nghe hợp lý hơn


https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

thì này nghe ngang quá


https://www.duolingo.com/profile/CuongBT5

thì này nghe tối nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/Motivation676418

Không biết duolingo có người Việt làm chung trong app không nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/peter.le.nt

dân miền nam, bịnh cũng như bệnh, đừng làm khó dân miền nam


https://www.duolingo.com/profile/viktor376246

Đáp án của tôi mới là cách nói của người việt.


https://www.duolingo.com/profile/BiQuangAnh2

anh ấy sẽ cầm thuốc tới bệnh viện rồi. cầm hay mang có khác gì nhau nhỉ, hình như bị ngáo


https://www.duolingo.com/profile/yennhi648504

Tôi không thể hiểu lun á


https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Họ rồi sẽ ... Như vầy mới có ý nghĩa chứ


https://www.duolingo.com/profile/cactus1407

Câu trả lời cần sửa lại là Anh ấy rồi sẽ mang thuốc đến bệnh viện


https://www.duolingo.com/profile/XeVnMinhPh

Câu này ko chuẩn


https://www.duolingo.com/profile/dungcoi7

báo cáo dịch quá máy móc mà vẫn không chịu tiếp thu


https://www.duolingo.com/profile/asongforyo1

Anh ấy sẽ mang thuốc đến bệnh viện rồi ??:D??


https://www.duolingo.com/profile/pippu245

" Anh ấy sẽ mang thuốc đến bệnh viện rồi" là kiểu gì @@


https://www.duolingo.com/profile/kimnguyen104362

Anh ay da mang thuoc den benh vien roi


https://www.duolingo.com/profile/NhiTran323370

Vẫn chưa sữa gì cả?!!

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.