"Nếu như họ mang bạn đi thì thế nào?"

Dịch:What if they take you?

September 11, 2014

8 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

sao lại dùng từ WHAT mà không dùng HOW nếu dịch từ câu trên?

September 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/schmidtpham3103

you are mistaken

October 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/copdeokinh

What if = nếu như...thì sao/ thì thế nào. Đó là cách nói của người ta. Không dịch word by word được

December 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/crocket991

h mới biết.mình dich là what happen if they take you? ( chuyện gì xảy ra nếu họ mang bạn đi?) mình nghĩ nghĩ cũng giống nhau mà

December 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dangduyit

what if .. sử dụng ntn m.n

October 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/minhluands

Câu này có vẽ chưa ổn lắm,mình nghĩ sử dụng how chứ sao là what?

November 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/cauut0505

s lại dùng what ???????

November 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dangtajarchi

mình nghĩ câu này phải là what could be if they take you? mới đầy đủ

December 29, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.