"Nếu như họ mang bạn đi thì thế nào?"

Dịch:What if they take you?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

sao lại dùng từ WHAT mà không dùng HOW nếu dịch từ câu trên?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/schmidtpham3103

you are mistaken

4 năm trước

https://www.duolingo.com/copdeokinh

What if = nếu như...thì sao/ thì thế nào. Đó là cách nói của người ta. Không dịch word by word được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/crocket991

h mới biết.mình dich là what happen if they take you? ( chuyện gì xảy ra nếu họ mang bạn đi?) mình nghĩ nghĩ cũng giống nhau mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangduyit

what if .. sử dụng ntn m.n

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhluands

Câu này có vẽ chưa ổn lắm,mình nghĩ sử dụng how chứ sao là what?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cauut0505

s lại dùng what ???????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtajarchi

mình nghĩ câu này phải là what could be if they take you? mới đầy đủ

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.