Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giáo viên đã nói chúng tôi không được bơi ở sông."

Dịch:The teacher told us not to swim in the river.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

My wife told me not to see the pretty girls.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

I have no wife so i continue to see the pretty girls.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MyMy256546

Câu này dịch không khớp lắm.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri157

"the teacher has told us not to swim in the river" . không xác định thời gian trong QK thì ko dùng past simple . nên bổ sung câu trên vào đáp án.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuongthuy1961

the teacher told that we do not swim in the river . Được không hé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The teacher told us not to swim in the river, the teacher told us not to swim in the river, the teacher told us not to swim in the river

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Sao dùng not mà không phải don't vậy mọi người

3 tuần trước