Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will cook fish tomorrow."

Dịch:Chúng tôi sẽ nấu cá ngày mai.

4 năm trước

0 Nhận xét