1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We will cook fish tomorrow."

"We will cook fish tomorrow."

Dịch:Chúng tôi sẽ nấu cá ngày mai.

September 11, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/amour05

Ngày mai chúng tôi sẽ nấu cá? như thế thấy suôi tai hơn thì lại sai


https://www.duolingo.com/profile/phmkhnhDuy11

Nhưng câu của mình cũng được mà, chứ có sao

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.