"What is the departure time?"

Dịch:Giờ khởi hành là khi nào?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

câu này giống "What time is the departure?" ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Giống đó bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

sao khong dung when ban ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

When là tương đương với What time nên hoặc bạn nói When is the departure hoặc là dùng cấu trúc what time :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

cam ơn nhé ban

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BongBi

mấy giờ khởi hành tại sao không được ạ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungKhoiNguyen

cái này đặt when thì đúng hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gamle0603

Lúc nào khởi hành ? có được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

" what is the departure time" = " what time is the departure" = " when is the departure".

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.