1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Everybody needs water."

"Everybody needs water."

Dịch:Mọi người cần nước.

September 11, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

Everybody là số nhiều mà sao "need" lại thêm "s" vậy mọi người?


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

Everybody là pronoun chứ có phải danh từ đâu mà số ít với số nhiều . nghĩa của nó là "mọi người" nhưng o vì vậy mà nó là số nhiều . everybody , nobody , anybody v.v. đều ở số ít hết . nên need phai có s là vậy


https://www.duolingo.com/profile/1033002823

nó đồng nghĩa với every person đó bạn


https://www.duolingo.com/profile/NgLp9

Everybody, nobody, anybody...đều là số ít, giờ ms biết


https://www.duolingo.com/profile/tunglv

mình dịch là "bất kỳ ai cũng cần nước" thấy cũng ổn mà sao sai ta? có ai giải thích giùm mình không?


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

" bất kỳ ai" là "anyone" . "bất kỳ ai cũng cần nước" là "anyone needs water".

còn ở đây "everybody" là "mọi người "


https://www.duolingo.com/profile/baby112112112

mình ghi everybody need water. sai


https://www.duolingo.com/profile/exp.moe

Mình thì làm y hệt đáp án thiếu mỗi dấu chấm mà nó ghi là đáp án khác


https://www.duolingo.com/profile/Tun875685

Everybody số nhiều sao need có S nhỉ . Trong khi he needs water ??? I need water


https://www.duolingo.com/profile/LangKhach3

Everybode và everyone khác nhau không mọi người


https://www.duolingo.com/profile/phng937279

Everybody needs water

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.