Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó là những cuốn sách thú vị."

Dịch:Those are interesting books.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Khi nào dùng "those" khi nào dùng "there" khi nào dùng "that" vậy mọi người, mình cứ nhầm lẫn hoài :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Those - những cái đó There - cái đó That - đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtungoclinh

Those that chỉ những vật ở xa

3 năm trước