"Đó là những cuốn sách thú vị."

Dịch:Those are interesting books.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Khi nào dùng "those" khi nào dùng "there" khi nào dùng "that" vậy mọi người, mình cứ nhầm lẫn hoài :3

4 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Those - những cái đó There - cái đó That - đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtungoclinh

Those that chỉ những vật ở xa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy1552

those books are interesting sao lại không đúng ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thai957288

Mình cũng làm giống bạn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

It is interesting books cũng đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng605832

số nhiều ko dùng "is"

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.