1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Đó là những cuốn sách thú vị…

"Đó là những cuốn sách thú vị."

Dịch:Those are interesting books.

September 11, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

Khi nào dùng "those" khi nào dùng "there" khi nào dùng "that" vậy mọi người, mình cứ nhầm lẫn hoài :3


https://www.duolingo.com/profile/nguyenhoangadhp

Those - những cái đó There - cái đó That - đó


https://www.duolingo.com/profile/thanhtungoclinh

Those that chỉ những vật ở xa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.