Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người Ý thì nổi tiếng nhờ phô mai của họ."

Dịch:The Italians are famous for their cheese.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KimtramDuo

Câu này dịch là "The Italians are famous due to their cheese" được mà

3 năm trước