"The cabinet is open."

Dịch:Cái tủ thì mở.

September 11, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/nguyenlinh_ktqd

Cái tủ đang mở được không nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/tungvdcool

tưởng bị động chớ nhở..ai giải thích hộ mjk vs


https://www.duolingo.com/profile/ngochoangtn

cabinet dich la buong ma mn


https://www.duolingo.com/profile/thangbnsh

nghe khó qá ><


https://www.duolingo.com/profile/MiNhim

Có ai nghe thấy như có hai người đọc không?


https://www.duolingo.com/profile/Anomyous-chan

Tủ là khác mà


https://www.duolingo.com/profile/Thiennhan1208

Admind nên sửa lại câu trả lời. " Cái tủ đang mở cửa" mà sai thì quá khó hiểu


https://www.duolingo.com/profile/TrangBui105313

tại sao open là động từ nguyên mẫu lại đi với động từ to be nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/nguynmaihn247708

Opening thì hợp lí hơn chứ nhờ


https://www.duolingo.com/profile/DuyLuxi

Cabinet có bằng nghĩa với từ cupboard không mọi người ? Và nếu khác nhau thì khác nhau như thế nào ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.