Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chu kì đi từ tháng Mười đến tháng Mười Hai."

Dịch:The period goes from October to December.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Cycle=Chu kỳ nên được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tthphuc2009

the circle is from October to December

3 năm trước