"Họ là những người lính."

Dịch:They are soldiers.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binhleviet

Ko dùng the cũng đc ah... ai chỉ em dùm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lvyorb

Không được bạn nha. Dùng the khi sự vật sự việc chưa biết a với an hoặc thêm s es là sự vật sự việc đã biết nha.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangLam324

nhưng câu này đâu cần dùng the đâu bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiNgcPhc

Của tớ sao lại nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lvyorb

A a a bấm thiếu s huhu làm lại từ đầu xuýt song

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phinh5
Phinh5
  • 25
  • 195

Soldiers

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.