Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người phụ nữ khác"

Dịch:The other women

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namnhicd

another với other khác nhau chổ nào thế !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

Another là một cái gì, một ai khác. Other dùng cho cả số ít và nhiều.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Mình cũng có câu hỏi giống bạn. Chỉ nghe nói là trước the thì phải dùng other không dùng another thôi :3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

Hình như mọi người dùng đáp án đảo nên mới cần "the" ở đây?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhkhoanguyen96

different womem không đúng ??

10 tháng trước