Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một người đàn ông đi theo chúng tôi."

Dịch:A man follows us.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YBcozYnot

It should be "past tense" when you tell a story. Or it should be "continuous present" if describing things.

4 năm trước