"Hiện tại có ba ngôi trường."

Dịch:Currently there are three schools.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YBcozYnot

Ý của mình là mình để trạng từ đứng cuối mà k đc chấp nhận là vô lý.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/YBcozYnot

Trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh thường đứng cuối mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Currently đứng đầu câu ở câu này là hoàn toàn đúng nha bạn. Nó có thể được đặt ở 3 vị trí như sau

Currently there are three schools.

There are currently three schools.

There are three schools currently.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Winds2cloud

Thank Trang :D

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/The_Zoker

mình thay currently bằng actually có được không vậy ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

actually là thật sự bạn ơi, trong khi currently là hiện tại mà...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hien606771

Minh dùng moment thay cho từ currently có dc ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiepKhanh

@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy81807

Câu này thừa từ anh em a

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.