"Hiện tại có ba ngôi trường."

Dịch:Currently there are three schools.

September 11, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/YBcozYnot

Ý của mình là mình để trạng từ đứng cuối mà k đc chấp nhận là vô lý.

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/YBcozYnot

Trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh thường đứng cuối mà.

September 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Currently đứng đầu câu ở câu này là hoàn toàn đúng nha bạn. Nó có thể được đặt ở 3 vị trí như sau

Currently there are three schools.

There are currently three schools.

There are three schools currently.

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Winds2cloud

Thank Trang :D

January 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Rin-Mei

at the moment có được không ?

February 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.