1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn có một cây bút không?"

"Bạn có một cây bút không?"

Dịch:Do you have a pen?

September 11, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lisatrinh2015

theo minh any la sai boi 1 cay but la a


https://www.duolingo.com/profile/YBcozYnot

Sao "Have you got a pen" lại bị tính là sai???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.