"Bạn có một cây bút không?"

Dịch:Do you have a pen?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lisatrinh2015

theo minh any la sai boi 1 cay but la a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/YBcozYnot

Sao "Have you got a pen" lại bị tính là sai???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.