Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are French."

Dịch:Chúng tôi là người Pháp.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

là sao???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Truong747032

Wtf??????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnNh184723

An gian

10 tháng trước