Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The island is always there."

Dịch:Hòn đảo thì luôn luôn ở đó.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

"đảo thì luôn ở đó" .đúng mà. sai ngay cây cuối.haizzz

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vucaothang70

??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hamsxinh.8

Dịch ở đấy hay ở đó thì khác j nhau -_-

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MAH217

The: ấy (vì là xác định mà phân biệt với this, that) Hòn đảo ấy thì luôn ở đó.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Mạo từ " the" khi nào thì đọc là "đi" khi nào thì đọc là " đờ" vậy các bạn ?.

5 tháng trước