"The island is always there."

Dịch:Hòn đảo thì luôn luôn ở đó.

September 12, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuyPhanSg

"đảo thì luôn ở đó" .đúng mà. sai ngay cây cuối.haizzz

September 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vucaothang70

??

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Hamsxinh.8

Dịch ở đấy hay ở đó thì khác j nhau -_-

October 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MAH217

The: ấy (vì là xác định mà phân biệt với this, that) Hòn đảo ấy thì luôn ở đó.

September 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynthiNh463186

Mạo từ " the" khi nào thì đọc là "đi" khi nào thì đọc là " đờ" vậy các bạn ?.

April 18, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.