"The island is always there."

Dịch:Hòn đảo thì luôn luôn ở đó.

September 12, 2014

9 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/QuyPhanSg

"đảo thì luôn ở đó" .đúng mà. sai ngay cây cuối.haizzz


https://www.duolingo.com/profile/growUpMan

"cái đảo thì nó luôn luôn ở đó" ❤❤❤ sai


https://www.duolingo.com/profile/Hamsxinh.8

Dịch ở đấy hay ở đó thì khác j nhau -_-


https://www.duolingo.com/profile/MAH217

The: ấy (vì là xác định mà phân biệt với this, that) Hòn đảo ấy thì luôn ở đó.


https://www.duolingo.com/profile/NguynthiNh463186

Mạo từ " the" khi nào thì đọc là "đi" khi nào thì đọc là " đờ" vậy các bạn ?.


https://www.duolingo.com/profile/kimtien246

The khi nó đứng trước nguyên âm "a, o, e, u, i" sẽ đước đọc là "đi" còn lại sẽ đọc là "đờ" nhé!


https://www.duolingo.com/profile/thuyduong2404

Đúng rồi đó bạn ;)


https://www.duolingo.com/profile/Chedip

Chữ vùng miền cho có một chữ miền xong sai luôn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.