"You drink too much coffee."

Dịch:Bạn uống quá nhiều cà phê.

September 12, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

bạn uống cà phê nhiều quá. thế này dc mà.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.