Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You drink too much coffee."

Dịch:Bạn uống quá nhiều cà phê.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

bạn uống cà phê nhiều quá. thế này dc mà.

4 năm trước