1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "You drink too much coffee."

"You drink too much coffee."

Dịch:Bạn uống quá nhiều cà phê.

September 12, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

bạn uống cà phê nhiều quá. thế này dc mà.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.