1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We eat with the prince."

"We eat with the prince."

Dịch:Chúng tôi ăn với hoàng tử.

September 12, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LehangNguyen

khong nghe duoc am thanh cho cau nay!


https://www.duolingo.com/profile/Minh170550

Vô cùng vinh dự


https://www.duolingo.com/profile/Thuhuong2

We eat with the prince

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.