Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What do you want to rent?"

Dịch:Bạn muốn thuê cái gì ?

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quangcpu

phía bắc cũng có sử dụng từ mượn có nghĩa giống với từ mướn thuê mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Thuê=to rent , mượn=to borrow. Mình nghĩ vậy.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 948

Bạn muốn thuê gì?. Được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng187062

Tu nay co bang hire ko mn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhKhoa900524
AnhKhoa900524
 • 18
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Các bạn muốn thuê cái gì ở đây có hết

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Bạn muốn thuê cái gì không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmHuyn16

Oh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamnguyenthanh

rent dịch là cho thuê được không ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/matroinho

Thế à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabi.04

"Bạn muốn cho thuê cái gì" thì sao mod?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HHuyHng3

rent = hire? không hiểu lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/goalgoal123

MÌNH ĐÚNG ĐÓ MẤY CHẾ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNguyen529934

"What do you want renting " được không nhỉ

1 năm trước