"What do you want to rent?"

Dịch:Bạn muốn thuê cái gì ?

September 12, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quangcpu

phía bắc cũng có sử dụng từ mượn có nghĩa giống với từ mướn thuê mà

September 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Thuê=to rent , mượn=to borrow. Mình nghĩ vậy.

May 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Bạn muốn thuê gì?. Được không?

April 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dng187062

Tu nay co bang hire ko mn

June 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AnhKhoa900524

Các bạn muốn thuê cái gì ở đây có hết

April 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Vinh.

Bạn muốn thuê cái gì không?

March 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhmHuyn16

Oh

October 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phamnguyenthanh

rent dịch là cho thuê được không ạ

November 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/matroinho

Thế à

January 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hiyosun

"Bạn muốn cho thuê cái gì" thì sao mod?

April 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HHuyHng3

rent = hire? không hiểu lắm

May 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Lease, rent, hire, employ : thuê, mướn, cho thuê. 1, Lease là cho thuê dài hạn, thời gian ít nhất một năm, có hợp đồng không huỷ ngang được. 2, Rent là thuê ngắn hạn trong vài tuần trở lại. 3. To hire, employ là mướn ai làm gì và trả lpương hay tiền công cho họ.

July 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/goalgoal123

MÌNH ĐÚNG ĐÓ MẤY CHẾ

July 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NamNguyen529934

"What do you want renting " được không nhỉ

August 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Cấu trúc want to do nha.

August 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.