Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The dog eats salt."

Dịch:Con chó ăn muối.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuan3991

Con người thường sẽ dễ nhớ những gì đặc biệt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaT.Nguyen

I think the sentence should be "The dog eats bone."

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhong123

chó ăn muối ??? the dog eats sout , có nghĩa hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hinamori-Amu-2k6

chưa thấy con chó nào ăn muối nhưng đây chỉ là ví dụ

2 năm trước