"I love Italian food."

Dịch:Tôi yêu thức ăn của Ý.

September 12, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ihatetaker

"Tôi yêu món ăn ý" nên được chấp nhận

September 12, 2014

https://www.duolingo.com/LKhnhLinh5

Tôi yêu ẩm thực ý -> có gì sai???

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/LThTho983626

Ẩm thực khác hoàn toàn đồ ăn mà bạn

October 25, 2017

https://www.duolingo.com/NQ3
  • 10

Tôi yêu thực phẩm Ý ==> Why is wrong???

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/phuong806414

Dịch sát nghĩa dùm. Dịch bay bổng quá thì tự hiểu là đúng đi.

April 2, 2017

https://www.duolingo.com/Luyen652121

Lag

April 20, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.