1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What happened to you yesterd…

"What happened to you yesterday?"

Dịch:Chuyện gì đã xảy ra với bạn vào hôm qua?

September 12, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

có chuyện gì đã xảy ra với bạn hôm qua thế? nên dịch thoáng ra tí đi mấy bạn ...


https://www.duolingo.com/profile/khanh536885

"Đã có chuyện gì xảy ra với bạn ngày hôm qua" không được à?


https://www.duolingo.com/profile/dinhthe1

Nên bổ sung đáp án không sẽ gây ức chế cho người học.


https://www.duolingo.com/profile/ThnSu12

Thắc mắc sao câu này là câu hỏi sao không có động từ tobe hay mượn TĐT z. Ai giải thích giùm.


https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

"Cái gì đã diễn ra với bạn ngày hôm qua" được chấp nhận. Chứng tỏ duolingo đang linh hoạt dần.


https://www.duolingo.com/profile/3star1

Đã có gì xảy ra vào hôm qua với bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.