"Người nữ vương có một cái đầm đẹp."

Dịch:The queen has a nice dress.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/deo0107

mình tưởng "đầm" là Dress còn váy ngắn là " Skirt"? Sao skirt ở đây vẫn đúng vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhPhamLe

I agree with you.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/titrn3
titrn3
 • 12
 • 6
 • 6

vô chọn trắc nghiệm thì "skirt" lại sai đây.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

đầu đề nên là " Nữ hoàng có một cái đầm đẹp " thì hay hơn . Ta hay nghe người ta nói " Nữ hoàng nước Anh" chứ có ai nói " Người nữ vương nước Anh " bao giờ đâu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

skirt là chân váy .còn dress là cái đầm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phihongpro17

sao beautiful lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

Mình ghi 'beauty dress" là sai ngữ pháp hở các bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

beauty là một danh từ , "vẻ đẹp , sắc đẹp " không thể bổ nghĩa cho một danh từ khác ( ở đây là dress ) . Bạn ghi "beauty dress" là không đúng , vì chữ "dress" là một danh từ , để bổ nghĩa cho nó phải là một tính từ ( adjective ) . Ở đây , đáp án là "nice dress" có nghĩa là " chiếc áo đầm đẹp "

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

tui ghi là beautiful thay cho nice sao lại sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.