Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to help my brother."

Dịch:Chúng tôi sẽ giúp anh trai của tôi.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/amour05

Chúng tôi sẽ giúp đỡ anh trai tôi??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/giapphidac

We are going to help our brother ... có được không nhỉ ..

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N

chúng ta sẽ giúp anh trai tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dohoangha

dịch là " chúng tôi sẽ giúp anh trai của mình" thì cũng đúng mà!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Câu này tôi đã góp ý từ lâu nhưng chưa được cập nhật. Nói ANH là đủ, không cần phải thêm TRAI vì có bao giờ anh là con GÁI bao giờ. Các bạn nghĩ sao?

3 tháng trước