Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is important?"

Dịch:Cái gì là quan trọng?

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanpro10789

What is the important? Thì sao mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyencv90

"Important" là tính từ nên không có "the" muốn dùng như bạn phải là "the importance"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh431444

important là tính từ chứ không phải danh từ,từ the không thể nào ghép với tính từ được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenthaodien

Điều quan trọng là gỉ vẫn dc mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen501879

Hãy tham gia vào clb nha , mã là VQ9PKM

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MailaChanl

My family is the best important

2 tháng trước