"Whatisimportant?"

Dịch:Cái gì là quan trọng?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanpro10789

What is the important? Thì sao mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyencv90

"Important" là tính từ nên không có "the" muốn dùng như bạn phải là "the importance"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh431444

important là tính từ chứ không phải danh từ,từ the không thể nào ghép với tính từ được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen501879

Hãy tham gia vào clb nha , mã là VQ9PKM

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/MailaChanl

My family is the best important

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.