"The girl walks."

Dịch:Cô bé đi bộ.

September 13, 2014

1 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.