"I had never found that I was famous until that moment."

Dịch:Tôi đã không bao giờ nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng cho đến lúc đó.

9/13/2014, 9:13:58 AM

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethihongloan

tôi chưa bao giờ thấy là tôi nổi tiếng cho đến thời điểm đó

9/13/2014, 9:13:58 AM

https://www.duolingo.com/hughcao2011

cho tới khi đó = cho tới lúc đó

9/24/2014, 11:58:58 AM

https://www.duolingo.com/khangltk

tôi chưa bao giờ nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng cho đến thời khắc đó

10/21/2015, 5:42:42 PM

https://www.duolingo.com/LinhNguyen587159

tôi chưa từng biết rằng tôi nổi tiếng đến lúc này cậu này phải đúng chứ ???

7/1/2016, 8:10:23 AM

https://www.duolingo.com/NhuTo1
  • 25
  • 25
  • 6

Chỗ thì chỉ chấp nhận 'đã chưa từng', chỗ thì chỉ chấp nhận: 'đã không bao giờ'.

5/15/2018, 3:14:15 AM

https://www.duolingo.com/HiepNguyen1001

Đáp án của tôi và đáp án của Duolingo giống nhau đến từng từ một, thế mà vẫn chấm sai ...How do i must do?

10/4/2018, 1:00:42 AM

https://www.duolingo.com/BaoBao6868

Lúc = Khi Chấm sai. Chán

11/17/2018, 5:51:25 AM

https://www.duolingo.com/khanh536885

sẽ hợp lý hơn nếu thay " found" bằng "thought"

12/7/2018, 2:18:45 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.