Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had never found that I was famous until that moment."

Dịch:Tôi đã không bao giờ nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng cho đến lúc đó.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethihongloan

tôi chưa bao giờ thấy là tôi nổi tiếng cho đến thời điểm đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hughcao2011

cho tới khi đó = cho tới lúc đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khangltk

tôi chưa bao giờ nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng cho đến thời khắc đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhNguyen587159

tôi chưa từng biết rằng tôi nổi tiếng đến lúc này cậu này phải đúng chứ ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 16
  • 114

Chỗ thì chỉ chấp nhận 'đã chưa từng', chỗ thì chỉ chấp nhận: 'đã không bao giờ'.

3 tháng trước