"IhadneverfoundthatIwasfamousuntilthatmoment."

Dịch:Tôi đã không bao giờ nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng cho đến lúc đó.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethihongloan

tôi chưa bao giờ thấy là tôi nổi tiếng cho đến thời điểm đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hughcao2011

cho tới khi đó = cho tới lúc đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khangltk

tôi chưa bao giờ nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng cho đến thời khắc đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhNguyen587159

tôi chưa từng biết rằng tôi nổi tiếng đến lúc này cậu này phải đúng chứ ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 25

Chỗ thì chỉ chấp nhận 'đã chưa từng', chỗ thì chỉ chấp nhận: 'đã không bao giờ'.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiepNguyen1001

Đáp án của tôi và đáp án của Duolingo giống nhau đến từng từ một, thế mà vẫn chấm sai ...How do i must do?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaoBao6868

Lúc = Khi Chấm sai. Chán

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/khanh536885

sẽ hợp lý hơn nếu thay " found" bằng "thought"

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.