Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That night I did not hear the church bell."

Dịch:Đêm đó tôi đã không nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.

3 năm trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan