"That night I did not hear the church bell."

Dịch:Đêm đó tôi đã không nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.

September 13, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

"Nhà thơ ở cạnh nhà thờ; Nhà thơ tắt thở, nhà thờ rung chuông !"

July 15, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.