"That night I did not hear the church bell."

Dịch:Đêm đó tôi đã không nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.