"Nó quá mắc!"

Dịch:It is too expensive!

September 14, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vxv459

thấy người ta dùng "it is so expensive" nhiều hơn.

April 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/yingho.87

sao ko dung so dc? It is so expensive co gi sai?

September 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/titrabui

ủa, không dùng so expensive được ah

February 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LeThach

câu này có thể thêm phần đáp án là: "it is so expensive"

December 12, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.