"Ναι, αυτός είναι ένα αγόρι."

Μετάφραση:Yes, he is a boy.

September 14, 2014

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.