"Ναι, αυτός είναι ένα αγόρι."

Μετάφραση:Yes, he is a boy.

πριν από 4 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.