"Đơn đăng ký của anh ấy cho công việc này thì hoàn chỉnh."

Dịch:His application for this job is perfect.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenduy0pr

Dung work duoc ko ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

Work là làm việc. Còn công việc fai dùng job bạn ơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ALovinci

Complete trong trường hợp này dùng thay perfect đc ko ? đầy đủ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namhuyen2009

dùng application form thì báo lỗi

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.