"Wehavealistofthingstobuy."

Dịch:Chúng tôi có một danh sách những thứ để mua .

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

chúng tôi có một danh sách của những thứ để mua ... lúc tôi không có " Của " thì sai, bây giờ thêm " của " vào các bạn cũng báo sai !!! các bạn quá máy móc !!! khá là bực mình -_-

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Chúng tôi có một danh sách những thứ cần mua

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

câu trên có dạng " have to " có ý nghĩa là "phải" . Vậy cho nên đáp án phải là "chúng tôi có một danh sách những thứ phải mua"

chứ không phải là "để mua"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khacthao

Chúng tôi có một danh sách của những thứ để mua. Vay ma cung sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/asapphuvinh

nghe không rõ.huhuhu. We have list something to buy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.