1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "How is the new lawyer?"

"How is the new lawyer?"

Dịch:Luật sư mới thì thế nào?

September 14, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

người luật sư mới thế nào ???


https://www.duolingo.com/profile/khanhngan205847

Hicx ;_; sửa lại đi ạ, hoang mang quá


https://www.duolingo.com/profile/NganChungNT

Luật sư mới thế nào? Anh ta tệ hại.


https://www.duolingo.com/profile/bactt

"thế nào là luật sư mới" chứ


https://www.duolingo.com/profile/tuoigiun

Luật sư mới như nào? SAI :(

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.