"Tôi đã đi bởi vì tôi đã từng nghe về cô ấy tuần trước."

Dịch:I went because I had heard about her the week before.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuaVua100

Tuần trước nghĩa là tuần liền trước dùng" before" cũng được à ?tưởng" last week "thôi chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

"last week" thay cho "week before" dc ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hungnm7

"I left because I had heard about her last week" tại sao lại chấm sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglth1

" left" là bỏ đi mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kakahoang

trong bài quá khứ hoàn thành bây giờ mới thấy câu này đúng như sách ngữ pháp dạy: có 2 hành động xảy ra trong quá khứ, hành động trước - quá khứ hoàn thành, hành động sau - quá khứ đơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cute.Owl

Tùy chọn thứ hai "I left because I had heard about her the week before." có nghĩa là "tôi đã rời đi" sao lại được chọn vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haodinh20793

last week thay cho before week được mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.