"Shereceivesacallfromhimeveryday."

Dịch:Cô ấy nhận được một cuộc gọi từ anh ấy mỗi ngày.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

cô ấy nhận được một cuộc gọi từ anh ấy hàng ngày .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhquan9x

Trời ạ làm ơn bỏ chữ "một" dùm cái, cứ thêm vào nghe đó dài dòng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranquyphong

Chữ "a" đọc kỳ quá, không biết giọng nước nào luôn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/caotrnganh

Đọc nối âm đó bạn s-a

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phuong_Nguyen-78

Có thể bỏ đi cụm từ " được một" mà, nghĩ của câu không thay đổi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/vando4598

"cô ấy nhận 1 cuộc gọi từ anh ấy mỗi ngày" ghi số "1" mà cũng sai ư ? mong fix lỗi này sớm ạ

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.