1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She receives a call from him…

"She receives a call from him every day."

Dịch:Cô ấy nhận được một cuộc gọi từ anh ấy mỗi ngày.

September 14, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

cô ấy nhận được một cuộc gọi từ anh ấy hàng ngày .

September 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/minhquan9x

Trời ạ làm ơn bỏ chữ "một" dùm cái, cứ thêm vào nghe đó dài dòng

June 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tranquyphong

Chữ "a" đọc kỳ quá, không biết giọng nước nào luôn

October 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/caotrnganh

Đọc nối âm đó bạn s-a

July 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Phuong_Nguyen-78

Có thể bỏ đi cụm từ " được một" mà, nghĩ của câu không thay đổi

June 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vando4598

"cô ấy nhận 1 cuộc gọi từ anh ấy mỗi ngày" ghi số "1" mà cũng sai ư ? mong fix lỗi này sớm ạ

August 14, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.