1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bàn của tôi thì sạch sẽ hơn …

"Bàn của tôi thì sạch sẽ hơn của bạn."

Dịch:My table is cleaner than yours.

September 14, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

My table is cleaner than your table . Câu này cũng cùng nghĩa mà


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đã cập nhật :)


https://www.duolingo.com/profile/NguyenYen92

Desk cũng có nghĩ là bàn mà


https://www.duolingo.com/profile/GxusSky

Chỗ you đâu có table hay desk gì sao vẫn sai


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

đáp án thứ nhất phải sai


https://www.duolingo.com/profile/TruongPhuocAnh

Đáp án thứ nhất sai. Xem lại đi Duolingo !


https://www.duolingo.com/profile/thanhhaff

Câu này đúng là kì cục


https://www.duolingo.com/profile/thanhhaff

Có vấn đề ^^


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

desk và table khác nhau mà trong câu tiếng Việt thì hàm ý hai cái bàn tương tự. Vì vậy câu desk và table không đúng.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.